Kivoti za Svete Mošti

Izrada Kivoti za Svete Mošti u duborezu

 

Kivoti za Svete Mošti su male ili veće ukrasne drvene kutije uradjene po sebi sa lepom ornamentikom u duborezu u kojima se čuvaju ne truležna i celebna tela Svetitelja koja mogu nastati Blagodaću Božjom samo u Pravoslavlju ili njihovi manji delovi,a radi našeg oblagodaćenja i ozdravljenja od različitih kako fizičkih,tako i duhovnih slabosti koje je nama Gospod dao kao svedočanstvo Istinite Vere i na proslavljanje Svetitelja koji su još za života na zemlji živeli Bogougodnim životom.

Kivote koje radimo mogu biti uradjeni  po dimenzijama i želji naručioca, unutra mogu biti sa i bez pregrade, spolja sa ukrasnim okovom, a mogu imati i ugraviran tropar Svetitelju čije će se Mošti unutra nalaziti.