Ikone duborez unikati

У наше уникатне радове Икона у дуборезу спадају Иконе осликане техником позлате и послребравања шлаг метал листићима са премазом боја како би се добила веродостојност одежди и лика Светитеља,као и Иконе урађене на не крајченим даскама неправилног облика такоће са детаљима позлате. Ове Иконе спадају у доста дужи процес израде у којем се посвећује и доста већа пажња при осликавању и позлати детаља како би све дошло до што лепшег изражаја.