Duborez Studio 3d Art

 

Studio3D-Art je specijalizovana radionica koja se bavi umetničkom i preciznom obradom drveta,obojenih metala, kao i posebnih vrsta plastičnih masa u kombinaciji ručno-mašinske CNC obrade. Kao posebnu specijalnost ističe obradu materijala specijalnom CNC tehnologijom uz pomoć koje se mogu izraditi delovi koji iziskuju veliku preciznost sečenja i obrade istih.

Duborez Studio 3d Art  Vam nudi izradu: ikone u doborezu, ramovi za slike, grbovi, stilski nameštaj, krstove, ornamenti...

 

Opširno

 


 

Izdvajamo

 

Ikone u duborezu
Stilski namestaj i ornamenti
Grbovi