Crkveni nameštaj

Duborez Crkvenog nameštaja u drvetu

 

Od davnina, još od nastanka Crkve Hristove na Pedesetnicu, prvi Hrišćani su se molili po kućama I pećinama, dok se vremenom nije pojavila potreba za pravim velelpnim hramovima, jer se broj Hrišćana umnožavao milošcu Božjom.Samim tim pojavila se i potreba za ulepšavanjem hramova uz korišćenje tople i mekane ornamentike koja priliči i danas Pravoslavlju, a to je pretežno vizantijska umetnost, sa kasnijim malim preplitanjem baroka i gotike bez oštrih prelaza.

U sav taj Crkveni nameštaj se do danas mogu svrstati Ikonostasi, tronovi i postolja za celivajuće Ikone, nalonji za čitanje Svetog Jevandjelja, razne vrste ramova u duborezu i pozlati, kutija za Svete Mošti-Kivota, Krstova u duborezu, Panagija i Naprsnih Krstova, Ikona u duborezu idr.

Sva ta ornamentika kojom su Hramovi ukrašeni čini jedan sklad koji odiše lepotom koja vernike u Hramu asocira na Nebesku otadžbinu u koju se nadaju da će po velikoj Milosti Božjoj stići nakon kraja ovoga zemeljskoga života.